Luyện Thi Toán Lớp 9 ôn thi vào 10 - THPT

95 Học viên

Giới thiệu khóa học

Luyện Thi Toán Lớp 9 ôn thi vào 10 - THPT


Luyện Thi Toán Lớp 9 ôn thi vào 10 - THPT

Lợi ích từ khóa học

Luyện Thi Toán Lớp 9 ôn thi vào 10 - THPT

Nội dung khóa học

Số bài:
Thời lượng
Chương 1: CĂN THỨC BẬC HAI. CĂN THỨC BẬC BA - SGK trang 1
7 Bài
Bài 1: Căn Bậc Hai
Bài 2: Căn Thức Bậc Hai và Hằng Đẳng Thức
Học thử

12:37

Bài 3+ Bài 4: Liên Hệ Giữa Phép Nhân,Chia và Phép Khai Phương
Học thử

19:24

Bài 6: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai - SGK9 trang 24
Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai - SGK9 trang 27
Học thử

15:17

Bài 8: Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai
Học thử

16:26

Bài 9: Bảng Căn Bậc Hai - SGK9 trang 20
Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT - SGK9 trang 42
5 Bài
Bài 1: Nhắc Lại và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số - SGK9 trang42
Bài 2 : Hàm Số Bậc Nhất - SGK9 trang 46
Bài 3: Đồ Thị Hàm Số y= ax + b (a khác 0) - SGK9 trang 48
Hàm Số Đồng Biến, Hàm Số Nghịch Biến
Học thử

10:01

Bài 4 : Đường Thẳng Song Song và Đường Thẳng Cắt Nhau - SGK9 trang 52
Học thử

10:20

Phần Hình Học - Chương 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG - SGK9 trang 64
6 Bài
Bài 1 : Một Số Hệ Thức Về Cạnh và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông
Học thử

13:10

Luyện Tập: Một Số Hệ Thức Về Cạnh và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông
Học thử

16:41

Bài 2: Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
Cách Ấn Máy Tính : Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn
Học thử

10:23

Ôn Tập Tỉ Số Lượng Giác
Học thử

25:44

Bài 4: Một Số Hệ Thức Về Cạnh và Góc Trong Tam Giác Vuông
Học thử

15:12

PHẦN HÌNH HỌC - Chương 2: ĐƯỜNG TRÒN - SGK9 trang 97
12 Bài
Bài 1: Sự Xác Định Đường Tròn. Tam Giác Nội Tiếp Đường Tròn
Học thử

23:23

Bài 2: Đường Kính và Dây Của Đường Tròn
Học thử

24:44

Bài 3: Liên Hệ Giữa Dây và Khoảng Cách Từ Tâm Đến Dây
Bài 5: Dấu Hiệu Nhận Biết Tiếp Tuyến Của Đường Tròn
Học thử

12:03

Bài 6: Tính Chất Của Hai Tiếp Tuyến Cắt Nhau
Học thử

19:55

Bài 7: Góc Ở Tâm. Số Đo Cung
Học thử

16:10

Bài 8: Liên Hệ Giữa Cung và Dây
Bài 9: Góc Nội Tiếp
Học thử

23:02

Luyện Tập : Góc Nội Tiếp
Học thử

25:06

Bài 10: Góc Tạo Bởi Tia Tiếp Tuyến và Dây Cung
Học thử

25:06

Bài 11: Góc Có Đỉnh Bên Trong Đường Tròn. Góc Có Đỉnh Bên Ngoài Đường Tròn
Học thử

16:06

Bài 12: Tứ Giác Nội Tiếp
Học thử

18:58

Thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn T.Anh

thầy đẹp trai và dạy hay quá tr